Nanotechnologie: Kam by nás měly dovést? Máte slovo

Nanoscale Thin Films at Miron Costin Pascani High School

Education

Nanoscale Thin Films at Miron Costin Pascani High School

Tue, 15 Apr 2014
1 comments

We are from “Miron Costin” High School, Pascani, Romania and our team consisted of five students, two students in class 9th – Ionela Axinte and Alexandra Martinaş and three students in class 10th – Daiana Coman, Raluca Ivănesei and Andreea Stihi. We were coordinated by teachers of chemistry and physics, Elena Cornea and Ion Cazacu-Davidescu.

The purpose of the experiment B - Nanoscale Thin Films was of obtaining thin films by electro deposition.

 

The experiment consisted of three parts:

1. Achieving thin films by electrodeposition;

2. Study the optical properties of films made;

3. Study electrochromic property of Prussian Blue films.

 

The first part began with the preparation of the graphite electrode, size comparable to that of glass.

graphite electrode

It then passed, under the guidance of professor of Physics, at preparing electrolytic cell electrodes by fitting lid supports and preparation of materials needed for the electric circuit. In the absence of a galvanostat to sustaine current intensity in the circuit, we connected a high resistance resistor in series. In compliance with work safety rules for handling chemicals, we prepared solutions to the experiment, under the guidance of professor of Chemistry.

 

      

We continued with face detection conductive glass electrode using a multimeter, we marked the front and we defined the area that will be introduced in the solution for film deposition.

 

 

After installing electrodes in media type "crocodile", we arranged them to be parallel, we poured solutions into electrolysis vessel, introduced electrodes up to the mark and closed circuit.

  

First electrode had a deposit for 60 seconds. After the passage of time, we opened the circuit,  removed the glass electrode and dried it and the cell solution was prepared fresh for a new deposit.

 

 

Glass electrodes were prepared as the first and subsequent deposition times were 120 seconds and 150 seconds.

In the second part we studied the optical properties of thin films of Prussian Blue using the methodology indicated worksheet based on RGB color code. In the last part, a glass electrode, which was previously deposited thin film was placed in a slightly acidic solution of KCl and studied film electrochromic property of Prussian Blue. For this we used a 1.5 V battery and following the procedure indicated by the chart paper. We observed transformations that suffered film became transparent and regained turn blue when applying suitable potential.

Finally we interpreted the results, identified sources of error and made recommendations for future laboratory work.

Also we plan to develop to the school site (www.lmcpascani.ro) a subdomain dedicated nanotechnology to search thus our knowledge in this area for the future and to share our experience with colleagues.


 

 

 

1 Comments

The comments in this section are moderated in order to avoid spam.

Share your opinion and your experiences

This blog is a meeting point for Nanopinion participants to share their experiences and to engage in a dialogue on the ethical, legal and social aspects of the topics tackled.

It is an opportunity to tell us what you think and to share it with people from all over Europe.

Participate in the blog

European competition for high schools

  • Anketa měsíce
    Měli bychom se občanů ptát, o jaké novinky s využitím nanotechnologií mají zájem?
    01230

About nanopinion

  • nanopinion je projekt financovaný Evropskou unií, který sdružuje 17 partnerů z 11 zemí a jeho cílem je monitorovat názory veřejnosti na to, co lze očekávat od inovací využívajících nanotechnologie. Projekt se zaměřuje na veřejnost se zvláštním zřetelem na těžko dosažitelné cílové skupiny, což jsou lidé, kteří se obvykle s nanotechnologiemi přímo nesetkávají a nevyjadřují se k nim.
  • Dialog probíhá online a na výjezdních seminářích ve 30 zemích, kde jsou prezentovány různé formy aktivní účasti.
  • Abychom podpořili informovanou debatu, vedeme také intenzivní kampaň v tisku a sociálních médiích a nabízíme archiv s více než 150 zdroji.
přečtěte si více

Kdo jsme Partneři projektu