Nanotechnologie: Kam by nás měly dovést? Máte slovo

NanOpinion Theatrical Discussion Game

This document presents a theatrical discussion game exploring the topic of nanotechnologies. This is a new format produced specifically by and for the NanOpinion project. It uses the techniques of theatrical debate. The game is aimed at informal semi-public settings, where passers-by can participate without spending too much time. Participants get a chance to learn, explore and debate on the controversial issues around nanotechnologies. The game touches safety, regulation, ethical and health issues.

 

Documents

  • NanOpinion Theatrical Discussion game

    This document presents a theatrical discussion game exploring the topic of nanotechnologies. This is a new format produced specifically by and for the NanOpinion project. It uses the techniques of theatrical debate. The game is aimed at informal semi-public settings, where passers-by can participate without spending too much time. Participants get a chance to learn, explore and debate on the controversial issues around nanotechnologies. The game touches safety, regulation, ethical and health issues.

    779.8kb | pdf

0 Comments

The comments in this section are moderated in order to avoid spam.

About nanopinion

  • nanopinion je projekt financovaný Evropskou unií, který sdružuje 17 partnerů z 11 zemí a jeho cílem je monitorovat názory veřejnosti na to, co lze očekávat od inovací využívajících nanotechnologie. Projekt se zaměřuje na veřejnost se zvláštním zřetelem na těžko dosažitelné cílové skupiny, což jsou lidé, kteří se obvykle s nanotechnologiemi přímo nesetkávají a nevyjadřují se k nim.
  • Dialog probíhá online a na výjezdních seminářích ve 30 zemích, kde jsou prezentovány různé formy aktivní účasti.
  • Abychom podpořili informovanou debatu, vedeme také intenzivní kampaň v tisku a sociálních médiích a nabízíme archiv s více než 150 zdroji.
přečtěte si více

Kdo jsme Partneři projektu