Nanotechnologie: Kam by nás měly dovést? Máte slovo

NanOpinion visits the market of Beaumont de Lomagne, France

NanOpinion visits the market of Beaumont de Lomagne, France

June 21, 2014 - June 21, 2014 10:00 h - 20:00 h Mobile Stations
Lomagne > France

Description

The Monitoring Station arrives to France. The event is taking place on 21st June at the market of
Beaumont de Lomagne. It is being organised by Science Animation Midi-Pyrénées.

European competition for high schools

  • Anketa měsíce
    Měli bychom se občanů ptát, o jaké novinky s využitím nanotechnologií mají zájem?
    01230

About nanopinion

  • nanopinion je projekt financovaný Evropskou unií, který sdružuje 17 partnerů z 11 zemí a jeho cílem je monitorovat názory veřejnosti na to, co lze očekávat od inovací využívajících nanotechnologie. Projekt se zaměřuje na veřejnost se zvláštním zřetelem na těžko dosažitelné cílové skupiny, což jsou lidé, kteří se obvykle s nanotechnologiemi přímo nesetkávají a nevyjadřují se k nim.
  • Dialog probíhá online a na výjezdních seminářích ve 30 zemích, kde jsou prezentovány různé formy aktivní účasti.
  • Abychom podpořili informovanou debatu, vedeme také intenzivní kampaň v tisku a sociálních médiích a nabízíme archiv s více než 150 zdroji.
přečtěte si více

Kdo jsme Partneři projektu