Nanotechnologie: Kam by nás měly dovést? Máte slovo

Nanotechnologies: Principles, Applications, Implications and Hands-On Activities. A compendium for educators

Single and balanced compendium with much of the relevant and valuable educational material that will help inform, motivate and inspire young people about nanotechnologies and their applications. Theory, application and experiments in nanosciences and nanotechnologies are organised in self-contained modules that offer increased flexibility throughout the development of the course. Moreover, a case study approach provides teachers with practical applications and examples to discuss in class.


The programme focuses on three application fields — information and communication technologies, energy and environment, and medicine — and also addresses the associated ethical, societal, legal and safety aspects to encourage further dialogue. Resources and training materials are available to educators, supported, also, by online tutor web portals where young people and educators can actively participate in virtual dialogues, experiments and games

Click here to see the book online

Nanoyou

0 Comments

The comments in this section are moderated in order to avoid spam.

About nanopinion

  • nanopinion je projekt financovaný Evropskou unií, který sdružuje 17 partnerů z 11 zemí a jeho cílem je monitorovat názory veřejnosti na to, co lze očekávat od inovací využívajících nanotechnologie. Projekt se zaměřuje na veřejnost se zvláštním zřetelem na těžko dosažitelné cílové skupiny, což jsou lidé, kteří se obvykle s nanotechnologiemi přímo nesetkávají a nevyjadřují se k nim.
  • Dialog probíhá online a na výjezdních seminářích ve 30 zemích, kde jsou prezentovány různé formy aktivní účasti.
  • Abychom podpořili informovanou debatu, vedeme také intenzivní kampaň v tisku a sociálních médiích a nabízíme archiv s více než 150 zdroji.
přečtěte si více

Kdo jsme Partneři projektu