Nanotechnologie: Kam by nás měly dovést? Máte slovo

Koupili byste si výrobek z textilu vyrobeného za použití nanotechnologií?

Anketa měsíce

Koupili byste si výrobek z textilu vyrobeného za použití nanotechnologií?

Co si lidé myslí?
Naprosto souhlasím
Ano, občané by se měli podílet na rozhodování o vývoji v oblasti nanotechnologií, a to nezávisle na jeho konečném využití.
Spíše souhlasím
Názor občanů je důležitý, avšak ne u všech výrobků, neboť rozvoj této technologie jako takový bude přínosem pro lidi i pro životní prostředí a v případě potřeby budou přijata preventivní opatření.
Spíše nesouhlasím
Je třeba ptát se občanů, avšak stejně tak je třeba zabránit zpoždění ve vývoji nanotechnologií v důsledku přílišných omezení a preventivních opatření.
Naprosto nesouhlasím
Ne, domnívám se, že již existující opatření pro zajištění bezpečnosti produktů na trhu jsou dostatečná, veřejné projednávání proto není nutné.
Nevím
Nevím
Výsledky ankety
93 Participants
10% Nevím
6% Naprosto nesouhlasím
9% Spíše nesouhlasím
22% Spíše souhlasím
54% Naprosto souhlasím
 

0 Comments

European competition for high schools

New questions?
  • Anketa měsíce
    Měli bychom se občanů ptát, o jaké novinky s využitím nanotechnologií mají zájem?
    01230

About nanopinion

  • nanopinion je projekt financovaný Evropskou unií, který sdružuje 17 partnerů z 11 zemí a jeho cílem je monitorovat názory veřejnosti na to, co lze očekávat od inovací využívajících nanotechnologie. Projekt se zaměřuje na veřejnost se zvláštním zřetelem na těžko dosažitelné cílové skupiny, což jsou lidé, kteří se obvykle s nanotechnologiemi přímo nesetkávají a nevyjadřují se k nim.
  • Dialog probíhá online a na výjezdních seminářích ve 30 zemích, kde jsou prezentovány různé formy aktivní účasti.
  • Abychom podpořili informovanou debatu, vedeme také intenzivní kampaň v tisku a sociálních médiích a nabízíme archiv s více než 150 zdroji.
přečtěte si více

Kdo jsme Partneři projektu