Nanotechnologie: Kam by nás měly dovést? Máte slovo

Pojem nanopinion

Monitoring public opinion in Europe...

Nanopinion is an EC-funded project bringing together 17 partners from 11 countries with the aim of monitoring public opinion on what we expect from innovation with nanotechnologies. In order to carry out this study, different modes of public participation are being organised. The project is aimed at citizens with a special focus on hard-to-reach target groups, i.e. people who do not actively show interest in science .

The project promotes informed social debate over the Internet through:

At the same time, the debate is also being promoted through live events:

At the end of the project, findings and recommendations will be reported to policy makers from different institutions including the European Commission. The public participation methodology will be made available to the public so that it can be used as a reference for future projects promoted under the new EC Framework Programme Horizon 2020, where the Commission aims to promote “Responsible Research and Innovation” counting on the participation of citizens.

European competition for high schools

  • Anketa měsíce
    Měli bychom se občanů ptát, o jaké novinky s využitím nanotechnologií mají zájem?
    01230

About nanopinion

  • nanopinion je projekt financovaný Evropskou unií, který sdružuje 17 partnerů z 11 zemí a jeho cílem je monitorovat názory veřejnosti na to, co lze očekávat od inovací využívajících nanotechnologie. Projekt se zaměřuje na veřejnost se zvláštním zřetelem na těžko dosažitelné cílové skupiny, což jsou lidé, kteří se obvykle s nanotechnologiemi přímo nesetkávají a nevyjadřují se k nim.
  • Dialog probíhá online a na výjezdních seminářích ve 30 zemích, kde jsou prezentovány různé formy aktivní účasti.
  • Abychom podpořili informovanou debatu, vedeme také intenzivní kampaň v tisku a sociálních médiích a nabízíme archiv s více než 150 zdroji.
přečtěte si více

Kdo jsme Partneři projektu