Nanotechnologie: Kam by nás měly dovést? Máte slovo

Multimedia repository

Repository with more than 150 resources from all over europe

 • view

  Ethical and social issues in nanobiotechnologies

  NANO2LIFE

  This EMBO report was one of the first publications on the matter of bioethics. It is a very comprehensive article o...

 • view

  Discover the benefits and risks for developed and developing countries

  NANOYOU

  The PPT describes the opportunities and risks of nanotechnologies for developing countries and investigates issues ...

 • view

  Nano and Me website

  NANO & ME

  Website with various pages that cover general concepts of nanotechnology, applications, and ELSA...

 • view

  Ethical and Societal Aspects of Nanotechnology, ICT and Security (3rd Annual Report)

  OBSERVATORYNANO

  The report summarises the ethical discussions that are connected to nanoelectronics and their ICT applications. The...

 • view

  Reconfiguring Responsibility

  DEEPEN

  The report is a summary of finding of the DEEPEN project which derive from a number of focus groups that were held ...

 • view

  Deepening Dialogue: Debating Nanotechnology's Responsible Development

  DEEPEN

  The video is a summary of the focus groups that were conducted during the DEEPEN project. The video shows original ...

 • view

  NanoEducation Tree

  OBSERVATORYNANO

  The Nanotechnology Education Tree provides an introduction to nanotechnology and how it can be applied in different...

 • view

  Nanologue scenarios

  This document presents three scenarios of how nanotechnology could develop, and the regulatory, safety and social i...

Pages

About nanopinion

 • nanopinion je projekt financovaný Evropskou unií, který sdružuje 17 partnerů z 11 zemí a jeho cílem je monitorovat názory veřejnosti na to, co lze očekávat od inovací využívajících nanotechnologie. Projekt se zaměřuje na veřejnost se zvláštním zřetelem na těžko dosažitelné cílové skupiny, což jsou lidé, kteří se obvykle s nanotechnologiemi přímo nesetkávají a nevyjadřují se k nim.
 • Dialog probíhá online a na výjezdních seminářích ve 30 zemích, kde jsou prezentovány různé formy aktivní účasti.
 • Abychom podpořili informovanou debatu, vedeme také intenzivní kampaň v tisku a sociálních médiích a nabízíme archiv s více než 150 zdroji.
přečtěte si více

Kdo jsme Partneři projektu