Nanotechnologie: Kam by nás měly dovést? Máte slovo

Multimedia repository

Repository with more than 150 resources from all over europe

 • view

  Nano-TV video # 10- Boosting Memory Chips

  NANO-TV

  This video describes how Moore’s law predicts that the number of transistors on a silicon chip will double approx...

 • view

  Nano-TV video # 11- Nano Filtered Water

  NANO-TV

  This video describes how scientists of the Technical University of Denmark have developed a new filter to obtain ul...

 • view

  Nano-TV video # 12- The Magic Touch

  NANO-TV

  This video describes a new prosthetic hand developed at the University of Lund, Sweden, which gives hope to amputee...

 • view

  Titina Tag

  TIME4NANO

  The video was produced by students as a result of an open competition that asked them to illustrate through a video...

 • view

  Round table debate in Milan

  NANOCHANNELS

  The video is a recording of a meeting (april 2012) between different stakeholders who met to discuss the gap of reg...

 • view

  Nanochannels Clip #1- nanotechnology & Sport

  NANOCHANNELS

  This short videoclip illustrate the application of nanotechnology to sport. The clip challenges the user in asking ...

 • view

  Nanochannels Clip #2- nanotechnology & cosmetics

  NANOCHANNELS

  This short videoclip illustrate the application of nanotechnology to various consumer products, such as creams. The...

 • view

  Nanochannels Clip #3- nanotechnology & consumer products

  NANOCHANNELS

  This short videoclip illustrate the application of nanotechnology to various consumer products, such as sunscreens....

Pages

About nanopinion

 • nanopinion je projekt financovaný Evropskou unií, který sdružuje 17 partnerů z 11 zemí a jeho cílem je monitorovat názory veřejnosti na to, co lze očekávat od inovací využívajících nanotechnologie. Projekt se zaměřuje na veřejnost se zvláštním zřetelem na těžko dosažitelné cílové skupiny, což jsou lidé, kteří se obvykle s nanotechnologiemi přímo nesetkávají a nevyjadřují se k nim.
 • Dialog probíhá online a na výjezdních seminářích ve 30 zemích, kde jsou prezentovány různé formy aktivní účasti.
 • Abychom podpořili informovanou debatu, vedeme také intenzivní kampaň v tisku a sociálních médiích a nabízíme archiv s více než 150 zdroji.
přečtěte si více

Kdo jsme Partneři projektu