Les nanotechnologies: Vers où nous portent-elles ? Donnez votre avis

Sobre nanopinion

NanOpinion és un projecte finançat per la Comissió Europea en el què participen 17 socis d’onze països amb l’objectiu de realitzar un seguiment de l’opinió pública sobre què esperem de la innovació amb nanotecnologies. Per dur a terme aquest estudi es promouen diferents vies de participació activa dels ciutadans. El projecte va dirigit principalment a aquells col•lectius als que és difícil arribar, és a dir, persones que d’entrada no mostren especial interès per la ciència.

El projecte promou el debat social informat a través d’Internet, tant a la pròpia web de NanOpinion amb enquestes, qüestionaris i blocs, com mitjançant una intensa campanya de comunicació amb accions a les xarxes socials i a la premsa. En concret, el projecte compta amb 4 mitjans de comunicació que publiquen notícies sobre nanotecnologies i divulguen diferents arguments per facilitar que els ciutadans es posicionin entorn a diferents temàtiques de debat.

Alhora, el debat es promou també en esdeveniments de divulgació científica que s’organitzen a 21 països amb diferents formats, tals com estacions interactives en llocs públics, jocs de discussió, tallers i taules rodones. NanOpinion ofereix també un extens repositori que aglutina més de 150 recursos informatius i educatius sobre la temàtica, i la seva aplicació a l’aula es promou mitjançant un programa educatiu amb cursos en línia i presencials per professors.

Al final del projecte, les conclusions i recomanacions es comunicaran a polítics de diferents institucions incloent-hi la Comissió Europea. La metodologia de participació ciutadana utilitzada es farà pública per a que pugui servir de referent per a futurs projectes que es promoguin en el marc del nou Programa Marc de la CE Horyzon 2020, en el què la Comissió pretén fomentar una “Recerca i Innovació Responsables” on es compti amb la participació de la ciutadania.

European competition for high schools

  • Sondage du mois
    Est-ce que les citoyens doivent être consultés au sujet des innovations que nous souhaitons développer avec les nanotechnologies?
    01230

À propos de nanopinion

  • nanopinion est un projet financé par la Communauté Européenne, rassemblant 17 partenaires de 11 pays qui a pour objectif de suivre l’opinion publique sur ce que nous attendons de l’innovation apportée par les nanotechnologies. Le projet s’adresse aux citoyens avec une attention particulière aux groupes difficiles à ciblées. Ce sont des personnes qui ne sont généralement pas consultées et ne donnent pas directement leur opinion sur les nanotechnologies.
  • Ledialogue est facilité en ligne et dans les ateliers de sensibilisation dans les 30 pays avec différents types de participation.
  • Afin de favoriser un débat informé, nous lançons également une campagne dans la presse et sur les médias sociaux et nous proposons un répertoire contenant plus de 150 ressources.
en savoir plus

Qui sommes-nous Partenaires du projet