Nanotehnologije: Kamo bi nas trebale odvesti? Izrazite svoje mišljenje

Role play game # 7- Nanoparticles to detect food freshness

This is a card game workshop in which participants will work in groups presenting different opinions of stakeholders' with regard to nanotechnology dilemmas (ELSA). The objective of the game is to discuss and debate the ways in which nanotechnology might affect their lives; discuss and debate the potential of nanotechnology (from stakeholders' opinion) beyond its current applications; present opinion/arguments (based on knowledge) on nanotechnology dilemmas and whether it would be to the benefit for humankind. The topic of this card game is "nanoparticles in food packaging"

NANOYOU

The NANOYOU project aimed to increase young people’s basic understanding on nanotechnologies (NT) and to engage in the dialogue about its ethical, legal and social aspects (ELSA) through a strong school program for students aged 11-18 and a wide range of activities in Science Centres for those aged 18-25
http://www.nanoyou.eu

0 Komentari

The comments in this section are moderated in order to avoid spam.

O nanopinionu

  • nanOpinion je projekt koji financira Europska komisija i koji ujedinjuje 17 partnera iz 11 zemalja s ciljem praćenja javnog mišljenja o našim očekivanjima vezanim uz nanotehnološke inovacije. Projekt je usmjeren na građane, s posebnim fokusom na inače nedostupne ciljne grupe, tj. ljude koji se ne susreću s nanotehnologijama iz prve ruke i ne izražavaju svoje mišljenje o njima.
  • Rasprava je pojednostavljena jer se odvija na mreži i lako dostupnim događajima u 30 zemalja, a u njoj možete sudjelovati na različite načine.
  • U svrhu promocije informirane rasprave pokrenuli smo i aktivnu kampanju u tisku i društvenim medijima te nudimo riznicu s više od 150 izvora.
opširnije

Tko smo mi Partneri projekta