Nanotechnologies: Where should they take us? Have your say

Ce sunt nanotehnologiile?

Introducere in domeniul nanotehnologiei…

 • Ce sunt nanotehnologiile?

  Nanotehnologiile reprezintã ingineria la o scară foarte mică. Acestea pot fi aplicate în numeroase domenii, cum ar fi sănătatea şi medicina, tehnologia informaţiei şi comunicaţiile, energia şi mediul înconjurător. Nanotehnologiile funcţionează la nanoscară - scara moleculelor individuale.

 • Cum ne poate ajuta nanotehnlogia?

  Este foarte probabil ca nanotehnologiile să fie utilizate pe scară foarte largă. Unii prevădapariţia unor procesoare de computer inimaginabil de mici sau a unor aparate minuscule care să depisteze şi să remedieze arterele deteriorate din corpul uman. Nanotehnologiile ar putea genera energie alternativã, ne-ar putea prelungi viaţa şi ar putea îmbunătăţi multe tehnologii deja existente. Şi acestea îşi fac deja apariţia. Pe piaţă există deja peste 1.000 de produse care folosesc nanomateriale.

 • Ce este un nanometru?

  Sursa imaginii: nanoyou.eu

  Un nanometru reprezintă a miliarda parte (10 -9) dintr-un metru, adică 0,000 000 001 metri sau a milioana parte dintr-un milimetru. Cu alte cuvinte: Un nanometru este mai mic decât un mãr la fel cum un măr este mai mic decât planeta Pământ.

  Nanotehnologiile gestionează materiale cu dimensiuni în scara nanometrilor, aproximativ între 1 şi 100 nm. Această scarã este denumită nanoscară.

  Sursa imaginii: nanoyou.eu

 • Particularitãţi speciale ale materialelor la nanoscarã

  Sursa imaginii:wikipedia

  Materialele pe care le cunoaştem la scarã nanometricã pot prezenta proprietăţi noi. De exemplu, o folie de aluminiu reprezintă o metodă comodă de a menţine prospeţimea sandvişurilor până la prânz. Dar dacă luaţi folia respectivă de aluminiu şi o rupeţi în bucăţi din ce în ce mai mici, atunci când acestea devin foarte, foarte mici (de dimensiune nanometrică), se întâmplă ceva deosebit – devin extrem de reactive. Chiar explozive! Acest lucru face ca nanoparticulele de aluminiu să fie excelente pentru introducerea în combustibilul rachetelor, dar reprezintă, probabil, ceva cu care nu doriţi ca prânzul dumneavoastră să intre în contact!

 • Nanomateriale naturale

  Sursa imaginii: nano.ort.org.il

  Numeroase fiinţe vii folosesc un fenomen care depinde de structuri cu dimensiuni nanometrice. Aşadar, o şopârlă gecko care merge pe tavan, frunzele care resping apa, culorile vii ale fluturilor şi materialele rezistente şi flexibile precum pânzele de păianjen, toate folosesc nanotehnologii naturale.

  Pe lângă nanoparticulele produse de fiinţele vii, unele sunt create de fenomene naturale, cum ar fi eroziunea şi erupţiile vulcanice. Acestea sunt produse, de asemenea, ca urmare a unor tipuri de reacţii chimice, în special combustia.

  Ştim, totodată, că oamenii au fost deja expuşi la unele forme de nanoparticule existente în unele bunuri de consum. Spre exemplu, dioxidul de titaniu mineral - utilizat ca înălbitor în pasta de dinţi şi în coloranţii alimentari - conţine o fracţiune de nanoparticule. Acestea nu sunt introduse ulterior, ci fac parte din compoziţia naturalã a mineralului, sub forma unor granule de nisip de diferite dimensiuni.

 • Reprezintă nanotehnologiile o noutate?

  Deşi oamenii de ştiinţă au cercetat materia la nanoscară timp de mulţi ani, în fizică şi chimie, atomii şi moleculele au putut fi vizualizate şi manipulate direct odată cu inventarea unei generaţii noi de microscoape în anii '80, în laboratorul IBM din Elveţia. Acest lucru a deschis calea investigaţiei sistematice a nanomaterialelor şi realizării faptului că proprietăţile lor excepţionale ar putea fi utilizate pentru a crea materiale şi dispozitive inovatoare. Frecvent, nanomaterialele observate în natură sunt utilizate ca inspiraţie pentru proiectarea unora inovatoare! De aceea, mulţi cercetători consideră că nanoştiinţa nu este o revoluţie, ci mai degrabă o evoluţie a unor discipline ştiinţifice tradiţionale, dar nanotehnologiile pot avea unele implicaţii revoluţionare pentru societatea noastră în ceea ce priveşte aplicaţiile sau instrumentele a căror realizare o pot înlesni.

 • Cum ne pot schimba nanotehnologiile viaţa pe viitor?

  În ultimele decenii, viaţa noastră s-a schimbat radical datorită utilizării dispozitivelor electronice. Gândiţi-vă cum au evoluat telefoanele celulare în ultimii 20 de ani. Nanotehnologiile au jucat un rol important în producerea unor dispozitive din ce în ce mai mici, mai eficiente şi multifuncţionale. În viitor, viaţa noastră s-ar putea schimba prin intermediul multor inovaţii tehnologice, cum ar fi:

  • Introducerea în sistemul circulator a unor medicamente ce pot fi activate şi controlate din exteriorul corpului uman; acestea ar putea colecta date şi le-ar putea transmite medicului pentru a modifica tratamentul (teranostică).
  • Dispozitive cu dimensiuni nanometrice pentru transportarea medicamentelor şi vizarea celulelor canceroase
  • „Tatuaje” pe piele care să monitorizeze nivelurile de săruri şi alţi metaboliţi şi care să îi avertizeze pe atleţi sau diabetici.
  • Încălţăminte sau îmbrăcăminte cu senzori care să colecteze date în timpul antrenamentelor.
  • Sisteme integrate colectoare de energie (în textile, încălţăminte etc.) care să colecteze energia solară şi mecanică pentru a încărca dispozitivele electronice.
  • Panouri solare flexibile şi transparente, integrate în ferestre, plăci ceramice etc., cu eficienţă ridicată a conversiei energiei solare.
  • Suprafeţe şi materiale textile care să elimine din atmosfera urbană oxizii de azot şi alte gaze din smog.
  • Ambalaje alimentare inteligente cu senzori pentru detectarea modalitãţii folosite la transportul produsului, pentru detectarea contaminării, care sunt prevăzute cu sistem de urmărire/comunicare care să avertizeze producătorul şi comerciantul.

  Sursa imaginii: nanoyou.eu

 • Nanotehnologia reprezintã un risc pentru sãnatate?

  Orice tehnologie emergentă poate fi asociată cu riscuri necunoscute În ceea ce priveşte sãnãtatea, atunci când ajunge pentru prima dată la consumatori. Gândiţi-vă, spre exemplu, la tehnologia mobilă: riscul de sănătate pe care îl implică utilizarea telefoanelor mobile a fost adus în discuţie după ani de zile de folosire a acestora, chiar şi acum acest risc nu este înţeles în totalitate. În ciuda acestui lucru, utilizăm telefoanele mobile în mod curent. Siguranţa nanotehnologiilor se află în centrul atenţiei de mulţi ani, fiind adusă în discuţie de mai multe organizaţii ale societăţii civile, pe lângă Academiile Ştiinţifice Naţionale care au ridicat probleme de sănătate şi au solicitat acţiuni timpurii pentru a asigura dezvoltarea responsabilă a nanotehnologiilor. Dorinţa comună este ca aceastã tehnologie sã progreseze, asigurând, în acelaşi timp, lipsa expunerii la risc a muncitorilor şi consumatorilor.

  Ce riscuri există? Nanotehnologiile utilizează materiale la nanoscară, care sunt extrem de mici, prin urmare, există îngrijorarea că ar putea vătăma oamenii prin penetrarea barierelor de protecţie, cum ar fi pielea, cauzând daune asupra corpului uman. Spre exemplu, loţiunile de protecţie solară care conţin nanomateriale au fost supuse analizei. Cu toate acestea, până în prezent, probele ştiinţifice demonstrează faptul că nanoparticulele nu penetrează pielea. Cu alte cuvinte, până acum, nu au existat probe cum că bunurile de consum ce conţin nanomateriale ar fi nocive pentru consumatori. Totuşi, cercetarea continuă pentru a verifica şi detecta orice toxicitate a materialelor la nanoscară, mai ales pentru produsele care intră în contact direct cu corpul uman.

  Există riscuri pentru mediul înconjurător?

  Toate produsele devin deşeuri la sfârşitul duratei de viaţă. O întrebare pe care şi-o pun cetăţenii şi cercetătorii este: nanomaterialele din produsele pe bază de nanotehnologie produc efecte nocive atunci când ajung la groapa de gunoi? Ar putea interfera aceste reziduuri cu animalele şi plantele şi ar putea produce efecte nocive? Acestea sunt întrebări complexe, iar găsirea unor răspunsuri necesită timp. Foarte multe cercetări au loc în toată lumea. Oamenii de ştiinţă analizează, de asemenea, dacă există probleme de siguranţă la spălarea articolelor de îmbrăcăminte care conţin nanomateriale. Unele organizaţii ale societăţii civile susţin că bunurile de consum care conţin nanomateriale nu ar trebui să fie comercializate până când nu se găsesc răspunsuri certe la aceste întrebări. Alţii susţin că am coexistat deja cu numeroase nanoparticule naturale din mediul înconjurător, natură şi poluare. Nanoparticulele nu sunt tocmai o noutate şi, chiar dacă ar trebui să facem mai multe cercetări în privinţa siguranţei lor, ar trebui să încercăm să nu ridicăm prea multe obstacole în calea dezvoltării acestui domeniu de cercetare.

 • Dar legislaţia: care sunt reglementările pentru nanotehnologii?

  În prezent, nu există reglementări specifice ale CE privind nanomaterialele. Poziţia oficială, după numeroase revizuiri şi estimări, este aceea că nanomaterialele sunt bine controlate de reglementările curente. Nanomaterialele sunt tratate ca orice altă substanţă chimică, substanţă care trebuie să respecte un set de reglementări pentru a putea fi utilizată în bunurile de consum şi în procesele industriale. Totuşi, unele organizaţii ale societăţii civile solicită o reglementare specifică pentru nanomateriale, pe considerentul că nanomaterialele prezintă proprietăţi speciale, care necesită o atenţie specială. În stadiul actual, nu există o lege care să impună includerea pe eticheta unui produs a specificaţiei privind conţinutul de nanomateriale, cu excepţia cosmeticelor şi a produselor alimentare, care trebuie să menţioneze acest lucru în lista de ingrediente. (începând cu 2014).

Galerie multimedia

European competition for high schools

 • Poll of the month
  Are you interested in current information on new nanoproducts on the market?
  0910

About nanopinion

 • nanopinion is an EC-funded project bringing together 17 partners from 11 countries with the aim of monitoring public opinion on what we hope from innovation with nanotechnologies. The project is aimed citizens with a special focus on hard-to-reach target groups, which are people who do not normally encounter and give their opinion nanotechnologies at first hand.
 • Dialogue is facilitated online and in outreach events in 30 countries presenting different participatory formats.
 • To promote an informed debate, we also run a strong press & social media campaign and offer a repository with more than 150 resources.
read more

Who we are Project partners